Závislost predace a rychlosti metabolismu na teplotě z pohledu kořisti i predátora Tisk

Autor: Modrá Denisa, Bc.

Školitel: Boukal David, doc. Ing. MgA Ph.D.

Obhájeno: 2017