Molekulární fylogeneze a historická biogeografie lišajovitých rodu Agrius (Lepidoptera: Sphingidae) Tisk

Autor: Rindoš Michal, Bc.

Školitel: Fric Faltýnek Zdeněk, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2017