Úloha velkých blanokřídlých v polinačních systémech afrických hor Tisk

Autor: Falkenauerová Anna

Školitel: Tropek Robert

Obhájeno: 2011