Vliv pastvy velkých herbivorů na společenstva brouků stepních trávníků Tisk

Autor: Ambrožová Lucie, Bc.

Školitel: Čížek Lukáš, Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2017