Společenstva saproxylických brouků na pasekách v doubravách NP Podyjí v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese Tisk

Autor: Kozel Petr, Bc.

Školitel: Šebek Pavel, Mgr.

Obhájeno: 2017