Morfologicko-genetická studie populací mořského plže Hexaplex trunculus ze Středozemního moře Tisk

Autor: Macík Jiří

Školitel: Nedvěd Oldřich, doc. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2012