Savčí predátoři ve fragmentovaných habitatech: faktory ovlivňující jejich distribuci a výběr prostředí Tisk

Autor: Padyšáková Eliška

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2010