Sociální čištění u samic makaků magotů (Macaca sylvanus): Vliv dominance, příbuznosti a kvality vztahu Tisk

Autor: Roubová Veronika

Školitel: Konečná Martina

Obhájeno: 2011