Stabilita emocionality u hraboše polního v behaviorálních testech Tisk

Autor: Šíchová Klára

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2010