Populační biologie drobných savců v sukcesních stádiích k lesu Tisk

Autor: Hrindová Veronika

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2011