Vliv heterogenity krajiny na složení lokálních společenstev - motýli ve stepních rezervacích JV Moravy Tisk

Autor: Šlancarová Jana

Školitel: Konvička Martin

Obhájeno: 2011