Heterotrophic succesion of dung insect communities of the warmer part of European temperate region Tisk

Autor: Sládeček František

Školitel: Konvička Martin, doc. Mgr. PhD.

Obhájeno: 2013