Populáční struktura a disperze vybraných druhů motýlů v tropických deštných lesích Papui-Nové Guineje Tisk

Autor: Vlašánek Petr, Mgr.

Školitel: Novotný Vojtěch, prof. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2013