Biologie rozmnožování slunéček (Reproductive biology of ladybirds) Tisk

Autor: Abdel Rahman Awad Mona

Školitel: Nedvěd Oldřich, doc. RNDr. CSc.

Zadáno: 2010