Prostorová distribuce ryb ve volné vodě údolních nádrží Tisk

Autor: Muška Milan, Mgr.

Školitel: Kubečka Jan, doc. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2013