Fylogeografická konfrontace fosilního záznamu s molekulárními daty - vývoj společenstev měkkýšů a savců od konce posledního glaciálu v Evropě Tisk

Autor: Robovský Jan

Školitel: Zrzavý Jan, Horáček Ivan

Obhájeno: 2011