Závislost výskytu epigeické fauny na přilehlých mikrohabitatech v jedlobukových přírodních lesích Vsetínské vrchoviny Tisk

Autor: Spitzer Lukáš, RNDr. Mgr.

Školitel: Nedvěd Oldřich, doc. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2013