Eko-fyziologické aspekty adaptací dvou druhů rypošů, solitérního rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus) a sociálního rypoše obřího (Cryptomys mechowi) na život v podzemním biotopu Tisk

Autor: Zelová Jitka

Školitel: Radim Šumbera

Obhájeno: 2010