Evoluce sociálního parasitismu rodu Phengaris (Maculinea) Tisk

Autor: Pech Pavel

Školitel: Zrzavý Jan

Obhájeno: 2009