Hostitelská specificita a konkurence entomopatogenních hlístovek Tisk

Autor: Půža Vladimír

Školitel: Mráček Zdeněk

Obhájeno: 2004