Bartoňová Alena, Mgr. Tisk

Školitel: Konvička Martin

Téma práce: Faktory strukturující motýlí společenstva druhově bohatého submediterálnního regionu

Zadáno: 2013