Kaman Ondřej, Ing. Mgr. Tisk

Školitel: Konvička Martin

Téma práce: Ekologie a toxonomie minujících motýlů čeledi Gracillariidae na Nové Guineji

Zadáno: 2010