Foltan Pavel, PhD. Tisk

Téma obhájené dizertační práce:Scavenging on invertebrate carlases: identification of principal scavengers, estimation of source availability and distribution.

Školitelství:

Běžící bakalářské práce:

- Disappearance rates of invertabrate cadavers in agricultural habitats

Autor: Resl Martin

Zadáno: 2009