Kulturní antropologie z pohledu biologie, KZO/065 Tisk

Antropologický popis vybraných neevropských společností: Nuerové, Zande, Yanomamo, aj., historický přehled směrů v kulturní a sociální antropologii od evolucionismu 19. století přes funkcionalismus, strukturalismus až po současnost, konfrontace sociobiologického pohledu s přístupy kulturních a sociálních antropologů, stručný přehled kulturních areálů a etnik světa, jejich klasifikace podle jazykového kriteria, srovnání s výsledky genetických analýz, základy etnické taxonomie živočišstva.

Informace ve studijní informačním systému STAG


Garant kurzu:

- doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.

- doc. RNDr. Ivan Horáček, CSc.

Vyučující kurzu:

- doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.

- doc. RNDr. Ivan Horáček, CSc.


Sylabus:

Obsah cvičení:

Antropologický popis vybraných neevropských společností: Nuerové, Zande, Yanomamo, aj., historický přehled směrů v kulturní a sociální antropologii od evolucionismu 19. století přes funkcionalismus, strukturalismus až po současnost, konfrontace sociobiologického pohledu s přístupy kulturních a sociálních antropologů, stručný přehled kulturních areálů a etnik světa, jejich klasifikace podle jazykového kriteria, srovnání s výsledky genetických analýz, základy etnické taxonomie živočišstva.


Doporučená literatura:

- Barkow J.H., Cosmides L. & Tooby J., 1992: The adapted mind: evolutionary psychology and the generation of culture. Oxford: Oxford University Press, 667 pp.

- Benedictová R.: Kulturní vzorce. Praha: Argo 1999 (edice Capricorn), 223 pp.

- Berlin B., 1992: Ethnobiologiacal classification: principles of categoriyation of plants and animals in traditional societies. Princeton: Princeton University Press, 335 pp.

- Budil I.T. (1992): Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 167 pp.

- Cavalli-Sforza L.L., Menozzi P., Piazza A. 1994: The history and geography of human genes. Princeton: Princeton Univ. Press, 523 pp.

- Crawford C. and Krebs D.L. (eds) 1998: Handbook of evolutionary psychology. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 663 pp.

- Evans-Pritchard E.E. (1953): The Nuer: A Description of The Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Oxford, 271 pp.

- Foley R. 1998: Humans before humanity. Blackwell Ltd. Česky: Lidé před člověkem. Praha: Argo, 254pp.

- Frazer G. (1975): Zlatá ratolest, Praha, asi 1000 str. (poprvé vydáno v Londýně v letech 1911-1915).

- Hubinger V., F.Honzak & Polisensky (1985): Národy celého světa. Mladá fronta, Praha, 392 str. kolektiv (1993): Sociální a kulturní anthropologie. Praha:SLON, 156 pp.

- Kottak C.P. (1991): Cultural Anthropology. New York: McGraw-Hill, 396 pp.

- Murdock G.P. 1967: Etnographic atlas. Pittsburgh: University of Pittsburgh press, 128 pp.

- Soukup V. (1994): Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha: Universita Karlova, 226 pp.