Dějiny biologie, KZO/590 Tisk
Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:

- prof. RNDr. Stanislav Komárek, Ph.D.

Vyučující kurzu:

- prof. RNDr. Stanislav Komárek, Ph.D.


Sylabus:

Obsah přednášek:

Charakteristika jednotlivých etap vývoje biologického myšlení od antiky do druhé poloviny 20. století (antika, arabská věda, evr.středověk, renesance, baroko a osvícenství, období “národních škol” v biologii 19.stol., vznik a vývoj evolučních teorií počínaje Lamarckem a Darwinem, vznik a vývoj genetiky, mikrobiologie a etologie, “exploze” biologického výzkumu ve 20.století). Pojem paradigmatu, jeho vztah k oboru, vznik nových paradigmat a jejich historické střídání, společenské struktury nesoucí a vytvářející nauku, sociomorfní, biomotfní a technomorfní modelování.


Doporučená literatura:

- Jahn I.: Geschichte der Biologie. Jena-Stuttgart, G. Fischer,1998.

- Komárek S.: Dějiny biologického myšlení. Praha,Vesmír,1997.

- Mayr E.: The growth of the biological thought. Cambridge (Mass. ), London, Belknap, 1982.