Praktikum z mammalogie, KZO/378 Tisk
Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:

- doc. RNDr. František Sedláček, CSc.; Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Vyučující kurzu:

- doc. RNDr. František Sedláček, CSc.; Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.


Sylabus:

Obsah přednášek:

Bude vytyčeno několik pokusných ploch v různých biotopech v okolí Českých Budějovic, na kterých budou prováděny odchyty. Vedle různých odchytových technik budou savci loveni především do živolovných pastí, s jejichž pomocí bude demonstrována metoda značení a zpětného odchytu při řešení sociobiologických a populačně ekologických úloh. Materiál získaný ze všech typů pastí bude zpracován standardním postupem, na který bude navazovat preparace kostní tkáně pro osteologickou část praktika. Především na lebkách budou zjišťovány morfometrické parametry a budou evidovány kvalitativní znaky. Údaje poslouží mimo jiné k předvedení metody geometrické morfometrie. Detailní pozornost bude věnována morfologii zubů a homologizaci hrbolů na okluzálním povrchu. Všechny datové soubory budou podrobeny statistickému zpracování, které bude směřovat k integraci poznatků. Výsledky se stanou součástí databáze dlouhodobého sledování populací savců na vybraných lokalitách.


Doporučená literatura:

- Barrett, G. W. & Peles, J. D. (eds. ): Landscape Ecology of Small Mammals. Springer Verlag, New York, 1999.

- Fowler J., Cohen L., Jarvis P.: Practical Statistics for Field Biology. John Wiley & Sons, Chichester, New York, Weinheim, Brisbane, Singapore Toronto, 1998.

- Wilson D. E. et al. (eds. ): Measuring and Monitoring Biological Diversity. Standard Methods for Mammals. Smithsonian Inst. Press, Washington and London, 1996.