Fylogeneze a diverzita organismů, KZO/394 Tisk
Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:

- prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

Vyučující kurzu:

- prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.


Sylabus:

Obsah přednášek:

Vznik života : základní modely; Rekonstrukce fylogeneze : zdroje dat, základní metodologie; Fylogeneze a evoluce prokaryotních organismů, eubakterie a archebakterie; Vznik eukaryotní buňky, symbiogeneze; Fylogeneze "jednoduchých eukaryot” (Amoebozoa, Opisthokonta part., Chromalveolata, Cercozoa a příbuzné skupiny, Excavata); Fylogeneze rostlin; Fylogeneze hub; Fylogeneze živočichů; Co je to druh, jak druhy vznikají; Role prostředí v evoluci diverzity; Vymírání druhů; Historická biogeografie : dějiny mapy světa a metody rekonstrukce; Evoluce biologické diverzity, druhové bohatství Země; Evoluce člověka.


Doporučená literatura:

- Diamond 2001 Dějiny lidských společností (Columbus).

- Storch a Mihulka 2000: Úvod do současné ekologie (Portál).

- Zrzavý a spol. 2004: Jak se dělá evoluce (Paseka).

- Rosypal a spol. 2003: Nový přehled biologie (Scientia).

Výukové soubory jsou připraveny ke stažení v sekci "Ke stažení" anebo zde