Primatologie, KZO/371 Tisk

Charakteristika primátů; Fylogeneze; Distribuce a ochrana; Diverzita: poloopice; Opice Nového Světa; Opice Starého Světa a lidoopi; Kognice a psychika, tradice a kultura; používání nástrojů; hravé chování; emocionalita a osobnost; Populační ekologie; Potrava, Sociální vztahy, kooperace, vzájemné čištění srsti; altruismus a význam příbuzenských vztahů, principy komunikace; Infanticida; Péče o mláďata; Sexualita, reprodukční sezónnost; menstruační cyklus, pseudoestrus v březosti a promiskuita jako možné infanticidní kontrastrategie; samičí orgasmus; kompetice spermií a skrytá samičí volba; menopauza; Reprodukční systémy.

Informace ve studijní informačním systému STAG


Garant kurzu:

- Stanislav Lhota

Vyučující kurzu:

- Stanislav Lhota


Sylabus:

Charakteristika primátů; Fylogeneze; Distribuce a ochrana; Diverzita: poloopice; Opice Nového Světa; Opice Starého Světa a lidoopi; Kognice a psychika, tradice a kultura; používání nástrojů; hravé chování; emocionalita a osobnost; Populační ekologie; Potrava, Sociální vztahy, kooperace, vzájemné čištění srsti; altruismus a význam příbuzenských vztahů, principy komunikace; Infanticida; Péče o mláďata; Sexualita, reprodukční sezónnost; menstruační cyklus, pseudoestrus v březosti a promiskuita jako možné infanticidní kontrastrategie; samičí orgasmus; kompetice spermií a skrytá samičí volba; menopauza; Reprodukční systémy.


Doporučená literatura:

- Campbell, C.J.,Fuentes, A., MacKinnon, K.C., Panger, M., Bearder, S.K. (2007): Primates in perspective. Oxford University Press. New York.

- Dixson, A. F. (1998): Primate Sexuality. Comparative Study of Prosimians, Monkeys, Apes and Human Beings. Oxford University Press, Oxford.

- Grzimek, B. (1990): Grzimek’s Encyclopedy of Mammals, Volume 2. McGraw-Hill, New York.

- Hrdy, S. B. (1977): The Langurs of Abu. Female and Male Strategies of Reproduction. Harvard University Press, Cambridge.

- Jolly, A. (1985): Evolution of Primate Behavior. Macimillan Publishing Company, New York & Collier Macimillan Publishers, London.

- Rowe, N. L. (1996): The Pictorial Guide to the Living Primates. Pogonias Press.