Etologie, KZO/160 Tisk

Etologie je biologická věda, která zkoumá chování živočichů včetně člověka. Sleduje strukturu, sémantiku prvků a vzorců chování, jejich ontogenetický i fylogenetický vývoj. Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými kapitolami z oblasti etologie a metodami používanými při studiu chování zvířat.

Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:

- František Sedláček

Vyučující kurzu:

- Martina Konečná


Sylabus:

Etologie je biologická věda, která zkoumá chování živočichů včetně člověka. Sleduje strukturu, sémantiku prvků a vzorců chování, jejich ontogenetický i fylogenetický vývoj. Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými kapitolami z oblasti etologie a metodami používanými při studiu chování zvířat.

Obsah přednášek:

Kognitivní schopnosti: Učení - typy učení, sociální učení, kulturní přenos, Imitace, Inteligence, Nástrojové chování, Vědomí, Paměť, Orientace - kognitivní mapy, Vztah kognitivních schopností k ekologii druhů, Komunikace, Dominance a život ve skupině, Hra, Individuální rozdíly v chování: agresivita, aktivita, zvědavost, společenskost, mateřský styl, temperament, osobnost, Vztah hormonů a chování, Metody studia chování zvířat.

Obsah seminářů:

Cvičení budou vedena formou seminářů. Jejich obsahem budou odborné referáty hostů a příspěvky studentů na vybraná témata aktuálních odborných článků.


Doporučená literatura:

- Dugatkin, L.A.: Principles of Animal Behavior, NY Norton, 1st ed. 2004

- Barnard, Ch. J.: Animal Behaviour : Mechanism, Development, Function and Evolution, Harlow Pearson, 1st ed. 2004

- Goodenough, J.: Perspectives on Animal Behavior, NY Willey, 2nd ed. 2001

- Shettleworth, S.: Cognition, evolution, and behavior, NY,Oxford University Press, 1998

- Veselovský, Z.: Etologie – biologie chování zvířat. Academia, Praha, 2005

- Martin, P.: Measuring Behaviour : An Introductory Guide, Cambridge University Press, 1993