Praktikum z etologie II, KZO/364 Tisk

Kurz nabízí možnost získat snadno, během krátké doby, zkušenosti při sestavovaní, provádění a vyhodnocování experimentů, které bývají často užívány při studiu chování živočichů včetně člověka.

Informace ve studijní informačním systému STAG


Garant kurzu:

- František Sedláček

Vyučující kurzu:

- Martina Konečná


Sylabus:

Kurz nabízí možnost získat snadno, během krátké doby, zkušenosti při sestavovaní, provádění a vyhodnocování experimentů, které bývají často užívány při studiu chování živočichů včetně člověka.

Praktikum probíhá každý rok turnusově. V sudém akademickém roce pak v rámci akce Letní etologická škola spolu se studenty z jiných univerzit.

Součástí Letní etologické školy je cyklus odborných přednášek, studentská konference, praktické experimenty a použití statistických metod. Příklady potenciálních úloh: Zkoumání velikostní preference kořisti u ptáků, Učení myší ve vodním labyrintu, Srovnání orientačních schopností podzemních hlodavců s odlišným sociálním systémem, Práce s programem Observer, Analýza herního chování z videozáznamu, Úloha týkající se etologie člověka: testování čichové citlivosti osob.

Aktuální informace a přihlašovací formulář: www.letniskola.prf.jcu.cz


Doporučená literatura:

- Martin, P.: Measuring Behaviour : An Introductory Guide, Cambridge University Press, 1993