Okáči potřebují mozaiku lesů a luk Tisk

Erebia

Okáči kluběnkoví vyhledávají malé enklávy travnatého porostu obklopené lesíky a remízky. Samci jsou (běžnější) v háji, samice najdeme častěji na loučce. Různorodost prostředí, nejlépe rozvolněné lesy s pasekami, je nezbytná pro přežití tohoto druhu motýla. Slamova I, Klecka J, Konvicka M, 2013: Woodland and grassland mosaic from a butterfly perspective: habitat use by Erebia aethiops (Lepidoptera: Satyridae). INSECT CONSERVATION AND DIVERSITY 6: 243-254.