Co takhle dát si ... myšici! Tisk

syc

Ani na základě mnohaletého pozorování nelze říci, že by početnost sýce rousného ve Střední Evropě stoupala při bohatším výskytu jeho základní kořisti - myšic a hrabošů. Počet vyvedených mláďat byl při vyšší dostupnosti hlodavců vyšší, ale dlouhodobě se to v populaci neprojevilo. Přitom v letech, kdy bylo myšic hodně, stoupalo jejich zastoupení v celém úlovku, zatímco zastoupení hrabošů se neměnilo ani při meziročních výkyvech jejich početnosti. Hraboši tvořili v průměru polovinu úlovků, myšice čtvrtinu, méně byli zastoupeni rejsci a ptáci. Zarybnicka M, Riegert J, Sťastny K, 2013: The role of Apodemus mice and Microtus voles in the diet of the Tengmalm's owl in Central Europe. POPULATION ECOLOGY 55: 353-361.