Genetická struktura pískomila savanového Tisk

malacomys80Pomocí několika genů jsme studovali celoareálovou genetickou strukturu pískomila savanového (Gerbilliscus leucogaster) žijícího v suchých biotopech jižní a východní Afriky, abychom zjistili, jak je ovlivněna klimatickými a vikariantními fenomény. Šest mitochondriálních linií, které divergovaly během 270-100 000 let byly geograficky izolovány změnou průběhu řeky Zambezi a jejích přítoků a také vlivem extrémních megasuch. Detekovány byly i současné bariéry genového toku a oblasti sekundárního kontaktu. 

Gerbilliscus leucogasterMcDonough M.M., Šumbera R., Mazoch V., Ferguson A.W., Philips C.D., Bryja J., 2015: Multilocus phylogeography of a widespread savanna–woodland-adapted rodent reveals the influence of Pleistocene geomorphology and climate change in Africa's Zambezi region. Molecular Ecology 24: 5248–5266.