Hlodavci rodu Malacomys odhalují pleistocenní refugia Tisk

malacomysdead80

Na základě analýzy jaderných a mitochondriálních genů jsme u myší rodu Malacomys studovali faktory, které vedly k jeho genetické diverzifikaci. Výsledky potvrdily tři druhy a ukázaly nápadnou fylogeografickou strukturu s 13 alopatrickými či parapatrickými liniemi. Hlavním faktorem diverzifikace rodu byly zejména klimatické oscilace zmenšující nížinné tropické lesy a také přítomnost velkých řek. Oproti stávajícím názorům o přítomnosti několika velkých glaciálních refugií tropického nížinného lesa naše výsledky ukazují spíše na existenci většího počtů malých refugií.

malacomysdeadBohoussou K.H., ... Šumbera R., ... 2015: The phylogeography of the rodent genus Malacomys suggests multiple Afrotropical Pleistocene lowland forest refugia. Journal of Biogeography 42: 2049–2061.