Ekologie terestrických obratlovců, KZO/365 Tisk

Ekologie rozmnožování, hnízdění, rodičovská péče, reprodukční systémy, výběr partnerů, reprodukční strategie. Potravní ekologie, složení potravy, lovecké techniky, optimalizace potravního chování. Sociální interakce, zpěv (funkce, variabilita), teritorialita, hejna a hnízdní kolonie. Migrace, navigace, načasování. Antipredační chování, mobbing. Populační ekologie, hnízdní úspěšnost, mortalita dospělců. Ekologie společenstev, dělení zdrojů.

Informace ve studijní informačním systému STAG


Garant kurzu:

- Roman Fuchs

Vyučující kurzu:

- Roman Fuchs


Sylabus:

Obsah přednášek:

p>Ekologie rozmnožování, hnízdění, rodičovská péče, reprodukční systémy, výběr partnerů, reprodukční strategie. Potravní ekologie, složení potravy, lovecké techniky, optimalizace potravního chování. Sociální interakce, zpěv (funkce, variabilita), teritorialita, hejna a hnízdní kolonie. Migrace, navigace, načasování. Antipredační chování, mobbing. Populační ekologie, hnízdní úspěšnost, mortalita dospělců. Ekologie společenstev, dělení zdrojů.

Obsah cvičení:

Průběžná část cvičení má seminární formu a navazuje bezprostředně na přednášky. Terénní část seznamuje s vybranými metodami terénního výzkumu (odchytové metody, hledání hnízd, sledování a vyhodnocování ekologických aktivit v terénu, analýzy potravy, terénní experimenty s playbackem, atrapami umělými hnízdy apod.).


Doporučená literatura:

- Gill F. B., 1990: Ornithology. Freeman, New York. 660 pp.

- Rewiev a případové studie k jednotlivým tématickým okruhům