Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Výuka Kurzy Romana Fuchse Ekologie terestrických obratlovců, KZO/365
Ekologie terestrických obratlovců, KZO/365 PDF Tisk Email

Ekologie rozmnožování, hnízdění, rodičovská péče, reprodukční systémy, výběr partnerů, reprodukční strategie. Potravní ekologie, složení potravy, lovecké techniky, optimalizace potravního chování. Sociální interakce, zpěv (funkce, variabilita), teritorialita, hejna a hnízdní kolonie. Migrace, navigace, načasování. Antipredační chování, mobbing. Populační ekologie, hnízdní úspěšnost, mortalita dospělců. Ekologie společenstev, dělení zdrojů.

Informace ve studijní informačním systému STAG


Garant kurzu:

- Roman Fuchs

Vyučující kurzu:

- Roman Fuchs


Sylabus:

Obsah přednášek:

p>Ekologie rozmnožování, hnízdění, rodičovská péče, reprodukční systémy, výběr partnerů, reprodukční strategie. Potravní ekologie, složení potravy, lovecké techniky, optimalizace potravního chování. Sociální interakce, zpěv (funkce, variabilita), teritorialita, hejna a hnízdní kolonie. Migrace, navigace, načasování. Antipredační chování, mobbing. Populační ekologie, hnízdní úspěšnost, mortalita dospělců. Ekologie společenstev, dělení zdrojů.

Obsah cvičení:

Průběžná část cvičení má seminární formu a navazuje bezprostředně na přednášky. Terénní část seznamuje s vybranými metodami terénního výzkumu (odchytové metody, hledání hnízd, sledování a vyhodnocování ekologických aktivit v terénu, analýzy potravy, terénní experimenty s playbackem, atrapami umělými hnízdy apod.).


Doporučená literatura:

- Gill F. B., 1990: Ornithology. Freeman, New York. 660 pp.

- Rewiev a případové studie k jednotlivým tématickým okruhům


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack