Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Výuka Kurzy Romana Fuchse
Výuka
Cvičení ze zoologie obratlovců, KZO/157 PDF Tisk Email

Doplňuje základní zoologické přednášky. Seznamuje se nejdůležitějšími charakteristikami morfologie jednotlivých linií strunatců (pitvy, trojrozměrné preparáty, osteologický materiál). Poskytuje podrobné informace o fauně obratlovců České republiky (trojrozměrné preparáty, osteologický materiál, exkurze, elektronické klíče).

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Ekologie terestrických obratlovců, KZO/365 PDF Tisk Email

Ekologie rozmnožování, hnízdění, rodičovská péče, reprodukční systémy, výběr partnerů, reprodukční strategie. Potravní ekologie, složení potravy, lovecké techniky, optimalizace potravního chování. Sociální interakce, zpěv (funkce, variabilita), teritorialita, hejna a hnízdní kolonie. Migrace, navigace, načasování. Antipredační chování, mobbing. Populační ekologie, hnízdní úspěšnost, mortalita dospělců. Ekologie společenstev, dělení zdrojů.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Zoologie malá, KZO/148 PDF Tisk Email

Základní bakalářský kurs zoologie především pro studenty, kteří se na zoologii nechtějí dále specializovat, tedy pro studenty ekologických, botanických a aplikovaně-ochranářských oborů na jedné straně a pro studenty experimentálně-biologických a biomedicinských oborů na straně druhé. První společná část je zaměřena na fylogenetické vztahy hlavních skupin mnohobuněčných živočichů, jejich diverzitu a hlavní adaptace. Druhá část pojednává odděleně jednak o ekologickém a biogeografickém rozšíření a ochranářských aplikacích zoologie, za druhé nabízí srovnávací pohled na “obecně-zoologickou” problematiku a evoluční přístup k modelovým druhům živočichů.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Zoologie obratlovců, KZO/152 PDF Tisk Email

Těžiště kurzu tvoří přehled diverzity forem (taxonů) a diverzity procesů v průběhu evoluce. Vedle morfologie zahrnuje také ekologii. Z toho se vymykají biogeografická a ontogenetická přednáška. Prvá reaguje na mimořádnou zanedbanost studentů v této oblasti, druhá důrazem na jednotu vytváří protiváhu přednášek následujících.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Zoologie vyšších obratlovců, KZO/156 PDF Tisk Email

Přednáška přímo navazuje na kurz Zoologie obratlovců. Seznámí posluchače s novými pohledy na morfologii, taxonomii, evoluci, ekologii a etologii obratlovců. Zahrnuje přehled rozšíření evolučně či hospodářsky významných taxonů, podrobněji bude probírána česká fauna, skupiny a druhy ohrožené vyhubením. Přednášku doplňují videozáznamy a bloková cvičení funkční, vývojové a srovnávací anatomie, seznámení s biologickými a cytologickými metodami v taxonomii, s faunistickými, ekologickými a etologickými metodami. Součástí kurzu je návštěva sbírek Národního muzea a Zoologické zahrady v Praze.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack