Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Ornitologie, KZO/383 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:

- RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Vyučující kurzu:

- RNDr. Roman Fuchs, CSc.


Sylabus:

Obsah přednášek:

Evoluce ptáků - Archeopteryx, křídoví, oposiční ptáci, třetihorní radiace ptačích řádů, speciace. Pohybový aparát - charakteristické pohybové schopnosti ptáků - let a jeho typy, pohyb na zemi, šplhání, plavání a potápění. Cirkulační a dýchací aparát ptáků. Zažívací a vyměšovací ústrojí ptáků, potravní strategie ptáků. Smysly a orientační schopnosti. Nervový systém, centrální řízení chování. Vnitřní sekrece, humorální řízení chování. Sociální chování, komunikace. Pohlavní orgány a různé strategie rozmnožování. Populace a rozšíření. Migrace a navigace. Přednáška je doplněna videozáznamy zahraničních hlavně BBC videoprogramů, které dokumentuje chování i pohybové aktivity ptáků.


Doporučená literatura:

- Z. Veselovský: Obecná ornitologie, Academia Praha 2001.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack