Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Výuka
Teraristika, KZO/360 PDF Tisk Email

Teraristika: kdo, co, jak a proč? Úvod do chovu obojživelníků a plazů. Terárium I: konstrukce a typy, vytápění, osvětlení, teplota a její regulace. Terárium II: typy podle mikroklimatu, voda a vlhkost, větrání, substrát, rostliny a dekorační materiály. Chov I: přeprava, karanténa, chov, rozmnožování (stimulace, odchovny a inkubátory), hibernace a estivace. Chov II: krmení a napájení, chov krmného hmyzu, smýkání, rostlinná potrava, vitamíny a minerály, UV záření. Chov III: nemoci a léčení. Chov IV: specifika chovu jednotlivých skupin a zástupců. Chov V: bezobratlí 1. Chov VI: bezobratlí 2. Chov VII: obojživelníci. Chov VIII: plazi. Teraristika a zákony: CITES, 114/92 Sb., zákon o týrání zvířat, zákon o chovu nebezpečných zvířat (Říhová? ? ČIŽP Praha, někdo z veteriny?).

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Protistologie, KZO/161 PDF Tisk Email

Přednáška má za cíl obeznámit studenty s biologií jednobuněčných eukaryotických organismů. Blíže seznámit se stavbou buňky zástupců významných skupin protist a s fylogenetickými vztahy v rámci i mezi jednotlivými vývojovými liniemi protist.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Sociobiologie, KZO/363 PDF Tisk Email

Biologické základy chování společenských živočichů a člověka.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Cvičení ze zoologie obratlovců, KZO/157 PDF Tisk Email

Doplňuje základní zoologické přednášky. Seznamuje se nejdůležitějšími charakteristikami morfologie jednotlivých linií strunatců (pitvy, trojrozměrné preparáty, osteologický materiál). Poskytuje podrobné informace o fauně obratlovců České republiky (trojrozměrné preparáty, osteologický materiál, exkurze, elektronické klíče).

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Ekologie terestrických obratlovců, KZO/365 PDF Tisk Email

Ekologie rozmnožování, hnízdění, rodičovská péče, reprodukční systémy, výběr partnerů, reprodukční strategie. Potravní ekologie, složení potravy, lovecké techniky, optimalizace potravního chování. Sociální interakce, zpěv (funkce, variabilita), teritorialita, hejna a hnízdní kolonie. Migrace, navigace, načasování. Antipredační chování, mobbing. Populační ekologie, hnízdní úspěšnost, mortalita dospělců. Ekologie společenstev, dělení zdrojů.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Ornitologie, KZO/383 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Seminář z ekologie obratlovců, KZO/370 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Zoogeografie obratlovců, KZO/369 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Zoologie malá, KZO/148 PDF Tisk Email

Základní bakalářský kurs zoologie především pro studenty, kteří se na zoologii nechtějí dále specializovat, tedy pro studenty ekologických, botanických a aplikovaně-ochranářských oborů na jedné straně a pro studenty experimentálně-biologických a biomedicinských oborů na straně druhé. První společná část je zaměřena na fylogenetické vztahy hlavních skupin mnohobuněčných živočichů, jejich diverzitu a hlavní adaptace. Druhá část pojednává odděleně jednak o ekologickém a biogeografickém rozšíření a ochranářských aplikacích zoologie, za druhé nabízí srovnávací pohled na “obecně-zoologickou” problematiku a evoluční přístup k modelovým druhům živočichů.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Zoologie obratlovců, KZO/152 PDF Tisk Email

Těžiště kurzu tvoří přehled diverzity forem (taxonů) a diverzity procesů v průběhu evoluce. Vedle morfologie zahrnuje také ekologii. Z toho se vymykají biogeografická a ontogenetická přednáška. Prvá reaguje na mimořádnou zanedbanost studentů v této oblasti, druhá důrazem na jednotu vytváří protiváhu přednášek následujících.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Zoologie vyšších obratlovců, KZO/156 PDF Tisk Email

Přednáška přímo navazuje na kurz Zoologie obratlovců. Seznámí posluchače s novými pohledy na morfologii, taxonomii, evoluci, ekologii a etologii obratlovců. Zahrnuje přehled rozšíření evolučně či hospodářsky významných taxonů, podrobněji bude probírána česká fauna, skupiny a druhy ohrožené vyhubením. Přednášku doplňují videozáznamy a bloková cvičení funkční, vývojové a srovnávací anatomie, seznámení s biologickými a cytologickými metodami v taxonomii, s faunistickými, ekologickými a etologickými metodami. Součástí kurzu je návštěva sbírek Národního muzea a Zoologické zahrady v Praze.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Molekulární fylogenetika, KZO/593 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Kulturní antropologie z pohledu biologie, KZO/065 PDF Tisk Email

Antropologický popis vybraných neevropských společností: Nuerové, Zande, Yanomamo, aj., historický přehled směrů v kulturní a sociální antropologii od evolucionismu 19. století přes funkcionalismus, strukturalismus až po současnost, konfrontace sociobiologického pohledu s přístupy kulturních a sociálních antropologů, stručný přehled kulturních areálů a etnik světa, jejich klasifikace podle jazykového kriteria, srovnání s výsledky genetických analýz, základy etnické taxonomie živočišstva.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Paleoekologie evropské přírody, KZO/361 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Paleontologická exkurze, KZO/057 PDF Tisk Email

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>

Strana 1 z 3
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack