Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Výuka Výukové materiály a kurzy
Výukové materiály a kurzy
Počet zobrazených 
1   Link   Ryby
Rybovití obratlovci ve sbírkách Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty JU. Fotografická databáze sbírkového materiálu rybovitých obratlovců umožňuje získat základní přehled o diverzitě rybovitých obratlovců a díky fotografiím i prohlížení základních charakteristických znaků jednotlivých skupin.
2   Link   Tropy
Stránky věnované primárně kurzu “Tropická ekologie“ profesora Vojtěcha Novotného. Kromě materiálů k přednáškám zde naleznete i další užitečné informace o tropických ekosystémech, fotografickou galerii tropických rostlin a typických tropických habitatů. Účastníci “Terénního cvičení z tropické ekologie” na Papuu Novou Guineu zde zveřejňují své postřehy, zážitky a fotografie z exkurze.
3   Link   Moře
Stránka určená zejména studentům účastnícím se kurzu “Biologie mořských organismů“, jehož vedoucím je Jiří Peterka, PhD., z katedry zoologie PřF JU a na kterém se podílí řada dalších přednášejících z PřF JU.
4   Link   Letní etologická škola
Stránky pro zájemce o účast na kurzu Letní etologická škola, pořádaném katedrou zoologie ob rok. Vítání jsou zájemci o chování zvířat včetně člověka z řad vysokoškolských i středoškolských studentů. Náplní kurzu jsou přednášky, studentská konference, praktické experimenty a základy statistického zpracování.
5   Link   Veselovského galerie obratlovců
Veselovského fotogalerie obratlovců byla vytvořena především jako studijní materiál pro účastníky kurzů týkajících se zoologie obratlovců na Přírodovědecké fakultě JU. Základním kamenem této sbírky fotografií se stalo více než 500 diapozitivu pana profesora Zdeňka Veselovského. Fotografie umožňují všem zájemcům z řad studentů i široké veřejnosti seznámit se s rozmanitým spektrem druhů ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců.
6   Link   E-learning
Elektronické učební soubory pro výuku řady předmětů na celé PřF JU.
7   Link   Sbirka lebek
Fotografická databáze osteologického materiálu. Stránky seznamují zájemce s morfologií osteologického, především kraniologického materiálu a poskytnout fotografickou dokumentaci vhodnou pro vlastní vzdělávání, případně pro výuku. Veškeré fotografie jsou zájemcům volně k dispozici a ke stažení.
8   Link   Fylogeneze a diverzita organismů
Výukové materiály ke stažení; kurz prof. Jana Zrzavého.
9   Link   Mimicry and Aposematism
Nové vydání knihy o výstražném a kryptickém zbarvení a historii jeho výzkumu.
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack