Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka OR Entomologie
OR Entomologie PDF Tisk Email

ožení oborové rady pro doktorská studia Entomologie na PřF JU od 5.5.2017:

Interní:

doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc., PřF JU a ENTÚ BC AVČR – předseda OR

prof. RNDr. Miloslav Papáček, CSc., PF JU

prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., ENTÚ BC AVČR a PřF JU

doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D., PřF JU a ENTÚ BC AVČR

Externí:

prof. RNDr. Stano Pekár, Ph.D., PřF MU, Brno

doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D., FŽP ŽU, Praha

doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D., FŽP ČZU, Praha

Mgr. Jan Šobotník, Ph.D., FLD ČZU, Praha

Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D., ENTÚ BC AVČR

Schválení školitelé doktorských dizertačních prací bez titulu doc. nebo prof.:

Yves Basset, Ph.D.

Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D.

MPhil. Tom Maurice Fayle, Ph.D.

RNDr. Zdeněk Fric, Ph.D.

RNDr. Jan Hrček, Ph.D.

RNDr. Milan Janda, Ph.D.

Mgr. Štěpán Janeček, Ph.D.

RNDr. Petr Klimeš, Ph.D.

RNDr. Zdeněk Mráček, DrSc.

Mgr. Kateřina Sam, Ph.D.

Dr. Simon Segar, Ph.D.

RNDr. Pavel Sroka, Ph.D.

RNDr. Robert Tropek, Ph.D.  

Doktorandi denního studia:

Asma    Akter

Muhammad      Aslam

Alena    Bartoňová

Paolo    Biella

Joel       Brown

Chris     Dahl

Sylvain  Delabye

Pavla     Dudová

Luboš   Hrivniak

Jatishwor           Irungbam

Meenakshi        Irungbam

Fran      Kostanjšek

Arnošt  Kudrna

Dan       Leština

Martin  Libra

Vincent Maicher

Jana      Marešová

Jimmy   Moses

Ondřej  Mottl

Toko     Pagi

Conor   Redmond

Vladan Riedl

Michal  Rindoš

Carlo     Seifert

František            Sládeček

Daniel   Souto-Vilarós

Piotr      Szefer

Mélanie Thierry

Tomáš Zítek

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack