Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka O katedře
O katedře

Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty JU zajišťuje výuku a výzkum týkající se různých aspektů biologie živočichů. Od podzimu 2016 je součástí KZ bývalá katedra fyziologie živočichů. Evoluční a srovnávací přístup je společný všem tématickým okruhům. Na katedře se zabýváme následujícími hlavními okruhy výzkumu:

- výzkum afrických podzemních hlodavců, populační biologie savců, etologie savců, primatologie, kognitivní etologie ptáků, reprodukční chování ptáků, anatomie obojživelníků a plazů, evoluce a biogeografie ryb, fylogeneze živočichů, tropická ekologie, ekofyziologie hmyzu, ekologie motýlů, biologie slunéček.

V rámci magisterského studia zoologie katedra nabízí specializace: Zoologie obratlovců, Entomologie, Ekologie živočichů, Fyziologie živočichů. V doktorském programu pak studijní obory Entomologie, Zoologie, Fyziologie živočichů.

Katedra se podílí na zajištění studijního oboru BIOLOGIE (se zaměřením Příprava na magisterské studium biologie) a studijního oboru BIOMEDICÍNSKÁ LABORATORNÍ TECHNIKA bakalářského studijního programu BIOLOGIE, studijního oboru BIOFYZIKA (se zaměřením Příprava na magisterské studium biofyziky) bakalářského studijního programu BIOFYZIKA a studijního oboru PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (se zaměřeními Správa a rozhodování v životním prostředí a Monitorování a analýza v životním prostředí) bakalářského studijního programu EKOLOGIE A OCHRANA PROSTŘEDÍ, bakalářského studijního programu BIOLOGICAL CHEMISTRY.

Pracovníci katedry dále zajišťují výuku nebo se podílejí na výuce kurzů garantovaných katedrou Biologie ekosystémů. Podílejí se na realizaci studijního oboru Biologie a ochrana zájmových organizmů garantovaného katedrou Biologických disciplín Zemědělské fakulty JU.

Vědeckou aktivitu rozvíjí ve spolupráci s Entomologickým ústavem AV ČR, Hydrobiologickým ústavem AVČR, Oddělení etologie Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Parazitologickým ústavem AV ČR, Ústavem půdní biologie AV ČR, Ústavem biologie obratlovců AV ČR, Ústavem živočišné fyziologie a genetiky , Zoologickým ústavem Univerzity v Essenu a katedrou zoologie PřF UK.

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack