Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Výuka Kurzy Hynka Burdy Biologie rozmnožování obratlovců, KZO/391
Biologie rozmnožování obratlovců, KZO/391 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:

- prof. RNDr. Hynek Burda, CSc.

Vyučující kurzu:

- prof. RNDr. Hynek Burda, CSc.

Sylabus:

Obsah přednášek:

Proč studovat reprodukční biologii? Ontogeneze rozmnožovacích orgánů. Srovnávací a funkční morfologie genitálu a gonád samců, spermatogeneze, fyziologie a endokrinologie rozmnožování u samců. Srovnávací a funkční morfologie genitálu a gonád samic, oogeneze a folikulogeneze, fyziologie a endokrinologie rozmnožování u samic, gravidita, ovopozice, porod, laktace. Etoekologie a endokrinologie rozmnožování: námluvy, páření, rouzmnožovací systémy, rodičovská péče, feromóny, puberta, disperze, life histories atd.

Doporučená literatura:

- Knobil, E., Neil, D. (eds. ): Encyclopaedia of reproduction. Volumes 1-4. Academic Press, San Diego, 1998. Relevantní kapitoly v učebnicích anatomie a fyziologie člověka a živočichů, etologie a zoologie, jakož i statě v odborném písemnictví, jež budou specifikovány v průběhu přednášky..

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack