Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Výuka Kurzy Romana Fuchse Zoogeografie obratlovců, KZO/369
Zoogeografie obratlovců, KZO/369 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:

- RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Vyučující kurzu:

- RNDr. Roman Fuchs, CSc.


Sylabus:

Obsah přednášek:

Regionální biogeografie (historie, systémy členění zemského povrchu, statistické metody). Areografie (biogeografická data; vymezování a třídění druhových areálů; vznik areálů; disperze a bariéry; areálové disjunkce; areály poddruhů; klinální variabilita; hybridní zóny). Analytická biogeografie (velikost areálů; druhová diverzita; de Lattinova disperzní centra). Vikarianční biogeografie (disperzní a vikarianční model vzniku areálů; panbiogeografie). Fylogenetická biogeografie (kladogramy a disperzní události; Brundinovy analýzy; molekulární fylogeografie). Kladistická biogeografie (areálové kladogramy; konsensní areálové kladogramy; postuláty Nelsona a Platnicka; parsimonní metody; případové studie). Historická biogeografie (proměny biogeografického pattern během phanerozoica; velká vymírání; biogeografické efekty změn mořské hladiny a zalednění). Biogeografie obratlovců (velikosti areálů; limity rozšíření; klimatická zonace; disperzní a vikarianční události; areálové disjunkce; centra diverzity; endemické skupiny; konvergující taxony; vztahy mezi biogeografickými oblastmi; druhová diverzita; ostrovy). Ekologická biogeografie (ostrovní biogeografie, ekologie fragmentovaného prostředí).


Doporučená literatura:

- Darlington P. J., 1957: Zoogeography: The Geographical Distribution of Animals.

- Hallam A., 1994: An Outline of Phanerozoic Biogeography.

- Humphries C. J., Parenti L. R., 1999: Cladistic Biogeography: Interpreting Patterns of Plant and Animal Distributions.

- Udvardy M. D. F., 1969: Dynamic Zoogeography


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack