Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Ekologie smyslového vnímání, KZO/374 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:

- prof. RNDr. Hynek Burda, CSc.

Vyučující kurzu:

- prof. RNDr. Hynek Burda, CSc.


Sylabus:

Obsah přednášek:

Pojem smyslové ekologie; J. v. Uexkül a koncept smyslového prostředí; fyzikální, trofická a informační interakce, informace, signál, cue, podnět, vzruch, vjem, senzor, receptor, komunikace, orientace v čase a prostoru. Somatosenzorika a mechanorecepce (propriocepce, kinestéze, hmat a dotyk), vnímání vlnění, polohy, gravitace, zrychlení, sluch, zrak, vnímání teploty, elektrorecepce, magentorecepce, čich a chuť. Jak najít a poznat potravu, partnera, domov.


Doporučená literatura:

- Dusenbery, D. B.: Sensory ecology. W. H. Freeman and Company, New York, 1992.

- Relevantní kapitoly v učebnicích anatomie a fyziologie člověka a živočichů, etologie a zoologie, jakož i statě v odborném písemnictví, jež budou specifikovány v průběhu přednášky.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack