Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Zoologie obratlovců, KZO/152 PDF Tisk Email

Těžiště kurzu tvoří přehled diverzity forem (taxonů) a diverzity procesů v průběhu evoluce. Vedle morfologie zahrnuje také ekologii. Z toho se vymykají biogeografická a ontogenetická přednáška. Prvá reaguje na mimořádnou zanedbanost studentů v této oblasti, druhá důrazem na jednotu vytváří protiváhu přednášek následujících.

Informace ve studijní informačním systému STAG


Garant kurzu:

- Roman Fuchs

Vyučující kurzu:

- Roman Fuchs


Sylabus:

Těžiště kurzu tvoří přehled diverzity forem (taxonů) a diverzity procesů v průběhu evoluce. Vedle morfologie zahrnuje také ekologii. Z toho se vymykají biogeografická a ontogenetická přednáška. Prvá reaguje na mimořádnou zanedbanost studentů v této oblasti, druhá důrazem na jednotu vytváří protiváhu přednášek následujících.

Obsah přednášek:

Evoluce strunatců (skupiny, znaky, vztahy); Evoluce a fylogeneze obratlovců (viz. strunatci); Paryby, ryby (viz. strunatci); obojživelníci, plazi (viz. strunatci); ptáci, savci (viz. strunatci); Biogeografie (klima a biomy, kontinentální drift, pleistocén; biogeografické oblasti a jejich fauna, hots spots; areografie; historická biogeografie); Ontogeneze (tělní plán; embryogeneze a organogeneze; neurální lišta; regulační geny); Pohyb (evoluce pohybového aparátu; specifika pohybu ve vodě, pod zemí a ve vzduchu); výživa (složení potravy, evoluce čelistního aparátu a dalších orgánů trávicí soustavy, získávání potravy); obrana (mechanická, chemická a fyzikální obrana; kryptické a výstražné zbarvení; útěk; kolektivní obrana); metabolismus (evoluce dýchací, cévní a vylučovací soustavy; teplokrevnost a studenokrevnost; hospodaření vodou a regulace tělesné teploty); koordinace (evoluce nervové soustavy a smyslových orgánů; dominantní smyslové orgány; orientace; učení); rozmnožování (pohlavní orgány; evoluce life history; vejcorodost a živorodost; péče o potomstvo; partnerské systémy).


Doporučená literatura:

- Anděra Miloš (ed.): Svět zvířat. Albatros, Praha.

- Gaisler J., 1983: Zoologie obratlovců. Academia, Praha.

- Jakékoliv atlasy a klíče k naší obratlovčí fauně.

- Jameson E. W., 1981: Patterns of Vertebrate Biology. Springer – Verlag.

- Pough F. H., Heiser J. B., McFarland W. N., 1996: Vertebrate Life. Prentice Hall.

- Roček Z., Historie obratlovců. Academia, Praha.

- Sigmund L., Hanák V., Pravda O., 1994: Zoologie strunatců. Karolinum, Praha.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack