Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Cvičení ze zoologie obratlovců, KZO/157 PDF Tisk Email

Doplňuje základní zoologické přednášky. Seznamuje se nejdůležitějšími charakteristikami morfologie jednotlivých linií strunatců (pitvy, trojrozměrné preparáty, osteologický materiál). Poskytuje podrobné informace o fauně obratlovců České republiky (trojrozměrné preparáty, osteologický materiál, exkurze, elektronické klíče).

Informace ve studijní informačním systému STAG


Garant kurzu:

- Roman Fuchs

Vyučující kurzu:

- Roman Fuchs


Sylabus:

Doplňuje základní zoologické přednášky. Seznamuje se nejdůležitějšími charakteristikami morfologie jednotlivých linií strunatců (pitvy, trojrozměrné preparáty, osteologický materiál). Poskytuje podrobné informace o fauně obratlovců České republiky (trojrozměrné preparáty, osteologický materiál, exkurze, elektronické klíče).

Obsah cvičení:

Pláštěnci, paryby, bezlebeční - demonstrace; paryby, ryby - demonstrace; ryby - pitva; ryby - fauna; obojživelníci - demonstrace a fauna; plazi- demonstrace a fauna; ptáci - pitva; ptáci - fauna; ptáci exkurze; savci - pitva; savci - osteologie; savci - fauna.


Doporučená literatura:

- Anděra M., Horáček I., 2005: Poznáváme naše savce. Sobotáles, Praha.

- Kůs E., 1999: Ryby. Aventinum, Praha.

- Svensson L., Grant P., J., 2004: Ptáci Evropy, severní Afriky a blízkého východu. Svojtka & Co., Praha.

- Svět Zvířat I.-IX. Albatros. Praha.

- Šťastný K., Bejček V., Hudec K., 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR. Aventinum. Praha.

- Zima J., Gaisler J., 2007: Zoologie obratlovců. Academia, Praha.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack