Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Etologie ryb a akvaristika, KZO/377 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:

- doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.; RNDr. Jindřich Novák, Ph.D

Vyučující kurzu:

- doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.; RNDr. Jindřich Novák, Ph.D


Sylabus:

Obsah přednášek:

Pozice etologie v přírodních vědách. Neurofyziologický základ chování. Smysly a jejich specifika ve vodním prostředí. Instinkty, reflexy, habituace, učení. Změny chování v průběhu ontogeneze. Význam určitých modelů chování pro přežití jedince a populace. Vybrané typy chování ? hejnové, sociální, komplex rozmnožovacího chování. Péče o potomstvo. Terénní etologie ryb. Akvaristika ? abiotické a biotické faktory. Technická zařízení. Základní taxonomické skupiny pěstovaných rostlin a chovaných ryb. Akvárium jako ekosystém.


Doporučená literatura:

- Hanel, L., 1995: Akvaristika, Skripta UK Praha, 170 str..

- Hofman, J., Novák, J., 1996: Akvaristika, Nakl. X. Egem, Nova, Knižní klub, 199 str..

- Pitcher, T. J., 1993: Behaviour of Teleost Fishes, 2nd edition, Chapman&Hall, London, 715 pp. .

- Protasov, V. R., 1978: Povedenije ryb. Pišč. promyšlennost, Moskva, 296 str..

- Zupanc, G. K. H., 1982: Fische und ihr Verhalten. TETRA Verl. Melle, 182 str..


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack