Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Antropologie, KZO/388 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu (snad již dále nebudu):

- doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.

Vyučující kurzu:

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.,  Mgr. Martina Konečná, Ph.D.,

Sylabus: bude pozměněn podle představ Dr. Konečné a Dr. Hruškové

Obsah přednášek:

Anatomické názvosloví (základní latinské pojmy). Obecná nauka o kostech (osteologia), svalech (myologia), kloubech (syndesmologia). Columna vertebralis (páteř), costae (žebra), sternum (hrudní kost). Skeleton membrum et sk. cingulum membrum (kostra končetin a pletenců). Mm. membrum (svaly končetin), mm. dorsi (svaly zádové), mm. thoracis et mm. abdominis (hrudní a břišní svaly). Cranium (kosti lebky). Mm. capitis (svaly hlavy). Rozdíly kostry podle pohlaví a věku. Systema respiratorium (ústrojí dýchací). Systema digestorum (ústrojí trávicí). Organa uropoetica (ústrojí močové), organa genitalia (ústrojí pohlavní). Angiologia (soustava cévní). Systema nervosum - nervosum centrale (mícha, prodloužená mícha). Systema nervosum - nervosum centrale (mozek). Systema nervosum – nervosum periphericum (periferní nervstvo). Endokrinologie (žlázy s vnitřní sekrecí). Imunitní systém. Ontogeneze od novorozence, kojence, batolete, puberty až po dospělost a věk kmetský. Biologické kořeny lidského chování – humánní etologie - vrozené projevy - fylogenetické adaptace v chování - percepce - emoce. Schopnost učení. Strategie mezilidského chování - verbální projevy - sociální chování - rodina - teritorialita a války.

Doporučená literatura:

- Akademik Josef Houštek a kol. (1990): Dětské lékařství.

- Doc. RNDr. Milan Stloukal, Dr.Sc. a kol. (1999): Antropologie.

- Prof. MUDr. Jaroslav Hořejší, DrSc. a kol. (1998): Základy klinické biochemie ve vnitřním lékařství.

- Prof. MUDr. Jaroslav Kos (1996): Anatomie člověka pro výtvarníky.

- Prof. MUDr. Josef Zrzavý (1978): Anatomie pro stomatology.

- Prof. MUDr. Radomír Čihák (1997): Anatomie 1.,2.,3..

- Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. (1997): Endokrinologie.

- Prof. MUDr. Tomáš Trávníček, Csc. a kol. (1977): Obecná patologická fysiologie.

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack