Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Biologie měkkýšů, KZO/411 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:

- doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Vyučující kurzu:

- doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.


Sylabus:

Obsah přednášek:

 1. Systém měkkýšů, začlenění v zoologických systémech, dělení kmene (do úrovně řádů), seznámení se se základní literaturou. Paplži, kelnatky, Monoplacophora a hlavonožci.
 2. Plži: stavba těla, stavba ulity, anatomie, konchyologické pojmy.
 3. Mořští předožábří, kruhožábří a zadořábří plži, jejich biologie. Hospodářsky významné druhy, Biologicky zajímavé druhy.
 4. Bionomie suchozemských plžů. Vazba společenstev plžů na rostlinná společenstva a geologický podklad.
 5. Význam plžů pro geologii, zejména geologii kvartéru.
 6. Naši vodní plži. Geografické rozšíření a bionomie nejdůležitějších zástupců čeledí Viviparidae, Melaniidae, Valvatidae, Hydrobiidae, Acmidae, Nerithidae, Lymnaeidae, Planorbidae, Physidae, Ellobiidae a Ancylidae.
 7. Mlži: stavba těla, stavba lastury, anatomie. Zástupci jednotlivých řádů mlžů.
 8. Měkkýši jako mezihostitelé parazitů, význam pro humánní a veterinární medicínu. Geografické rozšíření nejvýznamnějších mezihostitelů.
 9. Tlumení měkkýšů jako mezihostitelů moluskocidy a biologickým bojem.
 10. Chovy měkkýšů: kultivace Helix aspersa, kultivace Margaritifera margaritifera, akvakultury mořských mlžů.
 11. Nemoci měkkýšů v kulturách, jejich prevence a terapie.
 12. Sbírky měkkýšů, malakologická periodika a monografie. Měkkýši a kultura.

Obsah cvičení:

 1. demonstrace zástupců významných skupin paplžů, plžů, kelnatek, mlžů a hlavonožců.
 2. anatomická pitva plže, zakreslení pohlavního ústrojí plže.
 3. demonstrace sbírek ulit mořských plžů a lastur mlžů.
 4. určovací praktikum zaměřené na nejvýznamnější čeledi suchozemských plžů (Helicidae, Zonitidae, Pupillidae).
 5. určovací praktikum zaměřené na významnější čeledi suchozemských plžů (Clausiliidae, Coclicopidae, Daudebardiidae, Succineidae, Enidae, Valloniidae, Endontidae, Arionidae, Limacidae).
 6. určovací praktikum zaměřené na zástupce čeledí Viviparidae, Melaniidae, Valvatidae, Hydrobiidae, Acmidae, Nerithidae, Lymnaeidae, Planorbidae, Physidae, Ellobiidae a Ancylidae.
 7. určovací praktikum zaměřené na naše zástupce mlžů: Anodonta, Unio, Margaritifera, Sphaerium, Pisidium, Dreissensia.
 8. demonstrace partenogenetických stádií motolic ve vodních měkkýších.
 9. parazitologická pitva plže, demonstrace larválních stádií motolic, popř. tasemnic a hlístic.
 10. exkurse k rybníkům, pozorování a sběr vodních měkkýšů.
 11. malakologická exkurse na Vyšenské kopce.
 12. malakologická exkurse na Palavu a ke slepým ramenům Dyje.

Doporučená literatura:

- Pfleger V., 1988: Měkkýši. Artia, Praha.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack